Gübrelemenin Önemi

Bitkiler de insanlar ve hayvanlar gibi gelişmeleri için beslenmek zorundadırlar. Bitkiler besinlerinin büyük bir kısmını topraktan kökleriyle alırlar. Toprakta, yetiştirilen bitkilerin ihtiyacını karşılayacak miktarda besin maddesi yoksa, toprağa bitki besin maddelerinin dışarıdan verilmesi gerekir. Toprağa ilave besin maddesi verilmezse, bir süre sonra besin maddelerinin eksilmesi nedeniyle verimlilik düşer, üretim azalır. Bitkisel üretimde, amaçlanan verimin ve kalitenin sağlanabilmesi için organik ve inorganik kaynaklardan yararlanılır.

Bitkilerin gelişmesini artırmak ve ürün miktarlarını çoğaltmak ve niteliklerini iyileştirmek amacı ile toprağa ve bitkiye uygulanan, içerisinde bir veya birkaç bitki besin maddesini birarada bulunduran bileşiklere gübre denir.

Gübre içinde bulunan besin elementleri,

   A. Makro (ana) besin elementleri; Azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, kükürt gibi toprakta ve bitki bünyesinde bol miktarda bulunan besin maddeleridir.

   B. Mikro (iz) besin elementleri; Demir, bakır, çinko, mangan, bor, molibden v.b olarak sınıflandırılan, toprakta ve bitki bünyesinde çok az bulunmalarına rağmen bitki gelişmesinde makro besin maddeleri kadar etkili olan besin maddeleridir.

Gübreleme Nedir?

Bitkisel üretimde amaçlanan verim ve kaliteye ulaşmak için içerisinde bir veya birden fazla bitki besin maddesi bulunan organik veya inorganik bileşiklerin toprağa veya doğrudan doğruya bitkiye verilmesidir. Gübrelemenin başlıca iki amacı vardır. Bunlar:

   1- Toprakları bitki besin maddelerince zenginleştirmektir.

   2- Toprakların fiziksel ve biyolojik özelliklerini düzeltmek suretiyle yetiştirilecek bitkiye daha iyi bir gelişme ortamı sağlamaktır.

 

Doğru gübreleme için çevre ve toprak şartları iyi bilinmelidir. Gübrelemenin önemi yıllar geçtikçe daha iyi anlaşıldığından tüketimi günden güne artmaktadır. Ülkemiz tarım topraklarının eksik olan besin elementlerince zenginleştirilmesi için gübreleme gereklidir. Her yıl yüksek verimli bitki çeşitleri gelişmekte ve ayrıca her yıl bitki yetiştirildiğinden topraktaki besin maddeleri tükenmektedir.

Etkili bir gübre kullanımı ve gübrelemeden beklenen yararı sağlamak için toprakların bitki besin elementleri miktarı doğru olarak saptanmalıdır. önerilen gübrelerin doğru zamanda, doğru şekilde ve miktarda verilmesi sağlanmalıdır. Bu şekilde hem ürün artışı, hem bol kazanç ve çevre sağlığı bozulmamış olacaktır.

Gübrelemenin Yararları

1- Toprakların verim gücünü yükselterek, birim alandan daha yüksek verim aldırır.

2- Ürünlerin kalitesini arttırır.

3- Toprakta verimliliğin sürekliliğini sağlar ve kazancı sürekli hale getirir.

4- Toprağın kimyasal yapısını, besin içeriğini arttırarak düzeltir.

5- Toprakta mikroorganizma faaliyeti arttırarak, toprağın verimliliğini arttırır.

6- Bitkilere daha iyi bir gelişme ortamı oluşturur.

7- Topraktan çeşitli şekillerde uzaklaşan besinleri toprağa tekrar kazandırır.

 

DOĞRU GÜBRELEME SAĞLIKLI BİTKİ, BOL ÜRÜN BOL PARA DEMEKTİR.