Linkler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı www.tarim.gov.tr
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği www.tarimkredi.org.tr
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü www.meteoroloji.gov.tr
Altaca Group www.altaca.com
Altaca Enerji www.altacaenerji.com
Akdeniz Üniversitesi ? Ziraat Fakültesi ziraat.akdeniz.edu.tr/tr
Eurepean Commission ? Agricultare and Rural Development ec.europa.eu/agriculture/