Bitki Besin Maddesi Eksiklikleri

Niçin toprak analizi?

Yeterli, uygun ve bitkinin ihtiyaç duyduğu bitki besin elementlerinin verilebilmesi için gübreleme programının toprak analiz sonuçlarına göre yapılması esastır. Arazide ki bitkinin hangi besin elementlerine ihtiyacı olduğu, toprak pH değeri, kireç içeriği, mümkünse toprak strüktür ve tekstürü bilinirse önerilecek gübre cinsi ve miktarı da doğru olacaktır.

Bitki cinsine, bölgenin iklim koşullarına, toprakta mevcut besin elementleri miktarına, toprağın pH değerine göre belirlenecek miktar ve zamanda yapılacak gübreleme mevcut koşullarda maksimum verimin alınmasına yardımcı olabileceği gibi üreticiyi gereksiz gübreleme masraflarından da kurtaracaktır.

 

Toprak örneklerinin alınması

Numune Alma Zamanı

Gübreleme programı amaçlı toprak örnekleri toprağın örnek almaya uygun olduğu her dönemde alınabilir. Çok nemli veya kuru zamanlarda örnek almamalıdır.

Toprak Örneği Alınmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Örnek alınacak yerler araziyi temsil edebilecek yerler olmalıdır. Araziyi temsil etmeyecek yerlerden alınacak örneklerden elde edilen sonuçlar yanlış gübreleme programı yapılmasına neden olacaktır. Örnek alınacak yerin eğimi, toprak tipi, drenaj durumu, topografyası, verimliliği, toprak yapısı, toprak rengi belirlenmelidir. Arazi büyükse ve toprak yapısı çok farklılık gösteriyorsa arazinin haritası çizilmeli ve farklı bölgeler harita üzerinde işaretlenmelidir.

Aşağıda belirtilen yerlerden örnek alınmamalıdır.

   1- Tarla sınırları ve bunlara yakın yerlerden ve yol kenarlarından,

   2- Daha önce kireç, ticari gübre ve çiftlik gübresi yığılmış yerlerden,

   3- Çit, kanal ve karıklardan,

   4- Harman yerinden ve hayvan yatmış yerlerden,

   5- Arazi veya tarlanın tümsek ve çukur kısımlarından,

   6- Sap, çöp ve yabancı otların yakıldığı yerlerden,

   7- Su birikintisi olan yerler ile sel basmış yerlerden,

   8- Fazla ağaçlık yerler (orman) ve ağaç diplerden,

   9- Çakıllı ve fazla kumlu yerlerden,

   10- Karınca ve köstebeklerin toprak yığdığı yerlerden,

   11- Sırayla ekim yapılan yerlerde sıra üstlerinden,

   12- Tuzluluğun bariz görüldüğü yerlerden,

   13- Hafriyat veya arazi tesviyesi yapılan yerlerden,

 

Toprak Örneklerinin Alınması

Toprak örnekleri arazinin genişlik ve genel durumuna göre S, U veya Z şeklinde dolaşılarak; meyve bahçelerinde ağaçların taç iz düşümlerinden 0 30 (veya 0 20) cm ve 30 60 (veya 20 40) cm olmak üzere iki derinlikten, tarla veya seralarda ise 0 30 cm lik tek derinlikten, en az 6 en fazla 20 değişik yerden alınmalıdır.

Örnek alınırken yapılacak işlemler;

   1- Örnek alınacak yerler işaretlendikten sonra, bu noktalardaki otlar çapa ve kazma ile toprak kaldırılmadan temizlenir.

   2- V şeklinde çukurlar açılır.

   3- Çukurun yan duvarından bel küreği ile önce 0 30 (veya 0 20) cm derinlikten 2 3 parmak kalınlığında toprak dilimi alınır

   4- Temiz bir plastik kova içerisine konur.

   5- Sonra 30 60 (veya 20 40) cm derinlikten aynı şekilde toprak dilimi alınır. Başka bir plastik kovaya konur.

   6- Belirlenen diğer noktalardan da örnekler alınır.

   7- Aynı derinliğe ait topraklar bir araya toplanır.

   8- İçindeki taş, bitki, artıkları temizlenir. Kesekler el ile mümkün olduğunca ezilir.

   9- Alınan toprak örnekleri iyice karıştırılarak temsili numunenin yeknesak olması sağlanır. Yaklaşık 1 1,5 kg kadarı naylon (tercihen) veya bez torbaya doldurulur ve ağzı bağlanır.

   10- Örneğin alındığı tarlayı veya arazi sahibinin adını belirten iki adet etiket yazılarak biri torbanın içine atılır. Diğeri torbanın ağzına bağlanır.

 

Laboratuvara Numune Gönderim Formuna

   1- Numunenin Alındığı (İl, İlçe, Köy)

   2- Numunenin Alındığı bölge

   3- Numunenin Alındığı Derinlik

   4- Numunenin temsil ettiği arazi büyüklüğü

   5- Sulama yapılıp yapılmadığı

   6- Bir önceki yılda yetiştirilen ürün

   7- Bir sonraki yılda yetiştirilecek ürün

   8- Daha önceki yıl verilen gübre miktarı ve cinsi

 

Toprak tipi, drenaj türü, sulama şekli, elde edilen verim, varsa toprak kirliği ve diğer özel problemler toprak kirliliğine sebep olan maddeler, toprak kirliliğinin belirtileri ve bitkilerdeki hasarları ile istenilen tahliller yazılır.